باربری آباد بار جنوب

تلفن: ۳۵۵۳۰۶۱۴- ۳۳۳۹۲۵۶۸

نشانی: اهواز، جاده اندیمشک، خروجی میدان تره بار بزرگ

——————————————————————————

باربری آباره کارون

همراه: ۰۹۱۶۱۱۵۷۰۰۴ – ۰۹۱۶۱۱۵۷۰۰۳

نشانی: اهواز، جاده اندیمشک، خروجی میدان تره بار بزرگ

——————————————————————————

باربری اباذر

تلفن: ۳۳۸۳۲۰۷۰ – ۳۳۸۳۲۰۶۹

نشانی: اهواز، جاده اندیمشک، خروجی میدان تره بار بزرگ، –> سایت اختصاصی

——————————————————————————

باربری ابراهیم

همراه: ۰۹۱۶۹۱۶۰۴۱۱ – ۰۹۱۶۳۱۳۰۶۸۴ – ۰۶۱۳۳۸۳۲۳۷۲

نشانی: خروجی میدان تره بار، روبروی شرکت رهگشا، جنب پمپ بنزین جلالی، دفتر سوم –> سایت اختصاصی

——————————————————————————

باربری ابوعلی

همراه: ۰۹۳۰۱۴۴۵۷۱۴ – ۰۹۱۶۶۰۳۹۷۰۸ – ۰۹۱۶۸۵۴۵۴۱۲

نشانی: ملی راه، خیابان زاویه، روبروی تاکسی سرویس پنج نخل –> سایت اختصاصی

——————————————————————————

شرکت حمل و نقل اتحاد بار

تلفن: ۳۵۵۴۳۱۱۰-۳۵۵۱۰۰۱۱-۳۵۵۲۰۴۴۲

نشانی: اتوبان آیت اله بهبهانی، ۵۰۰ متر بعد از ایران خودرو، نرسیده به راه بند

——————————————————————————

باربری اکسین بار

تلفن: ۶-۳۵۵۲۴۷۰۵

نشانی: اتوبان آیت اله بهبهانی، روبروی مصلی، جنب باسکول ۶۰ تنی امین

——————————————————————————

شرکت حمل و نقل ایران بار

تلفن: ۳۵۵۴۹۹۶۳ – ۳۵۵۴۳۴۹۷

نشانی: اتوبان آیت اله بهبهانی، گاراژ سلامی فر (۱۰۰متر بعد از ایران خودرو زیبایی)

——————————————————————————

شرکت باربری پرشین بار

تلفن: ۱-۳۵۵۳۰۸۰۰ و ۷-۳۵۵۳۰۰۰۶

نشانی: اتوبان آیت الله بهبهانی، مقابل پارک هفت تیر، بین خیابان اردشیر و رضایی

——————————————————————————

شرکت حمل و نقل جهان بارجنوب اهواز

تلفن: ۳۵۵۳۳۸۱۵

نشانی: خروجی میدان تره بار، جنب پمپ بنزین

——————————————————————————

خدمات باربری صبای جنوب

تلفن: ۳۲۲۵۲۱۹۸ – ۳۲۲۵۲۱۹۷

نشانی: میدان قدیم تره بار، جنب باسکول

——————————————————————————

باربری کارون ترابر

همراه: ۰۹۱۶۳۱۳۶۰۴۷ – ۰۹۱۶۸۰۰۶۰۴۷ – ۰۹۳۵۷۷۰۶۰۴۶

نشانی: اهواز، جاده اندیمشک، خروجی میدان تره بار، جنب پمپ بنزین –> سایت اختصاصی

——————————————————————————

شرکت حمل و نقل وطن گرد

تلفن: ۱۳– ۳۳۸۳۲۶۱۰

نشانی: اهواز، کیلومتر۲ جاده اهواز-اندیمشک، شهرک حمل و نقل کالای اهواز –> سایت اختصاصی

——————————————————————————

 

حمل و نقل و باربری خوزستان – حمل و نقل و باربری خوزستان – حمل و نقل خوزستان – باربری خوزستان ، حمل و نقل و باربری اهواز – حمل و نقل اهواز – باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری خوزستان – حمل و نقل خوزستان – باربری خوزستان ، حمل و نقل و باربری اهواز – حمل و نقل اثاثیه اهواز – باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری خوزستان – حمل و نقل خوزستان – باربری خوزستان ، حمل و نقل و باربری اهواز – حمل و نقل اهواز – باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری اهواز ، حمل و نقل خوزستان – باربری خوزستان ، حمل و نقل و باربری اهواز – حمل و نقل کالا اهواز – باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری خوزستان – حمل و نقل کالا خوزستان – باربری خوزستان ، حمل و نقل و باربری اهواز – حمل و نقل اهواز – باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری خوزستان – حمل و نقل خوزستان – باربری خوزستان ، حمل و نقل و باربری اهواز – حمل و نقل اهواز – باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری خوزستان – حمل و نقل خوزستان – باربری خوزستان ، حمل و نقل و باربری اهواز – حمل و نقل اهواز – باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری خوزستان – حمل و نقل خوزستان – باربری خوزستان ، حمل و نقل و باربری اهواز – حمل و نقل اهواز – باربری اهواز ، حباربری و حمل کالا اهواز – حمل و نقل اهواز – باربری اهواز – حمل و نقل اهواز – باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری خوزستان – حمل و نقل خوزستان – باربری خوزستان ، حمل و نقل و باربری اهواز – حمل و نقل اهواز – باربری اهواز ، حمل و نقل و باربری اهواز، باربری و حمل کالا اهواز – حمل و نقل اهواز – باربری اهواز، باربری و حمل و نقل کالا اهواز – حمل و نقل اهواز – باربری اهواز